Amersfoort, 1 december 2011

Geachte raadsleden

Een paar dagen geleden kwam ons het amendement van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SP onder ogen dat op 15 november j.l. door de raad werd aangenomen, en waarin holland opera ? 30.000,- wordt toegekend. De additionele financiering van deze instelling op het gebied van de podiumkunsten wordt gehaald uit een begrotingspost bestemd voor de beeldende kunsten, letterlijk: “deze kosten worden gedekt uit de reserve kunstaankopen/beeldende vormgeving binnen programma 9 cultureel klimaat.”

Ondergetekenden zijn actief op meerdere kunstenterreinen in de gemeente Amersfoort. Het is voor ons van belang om de nieuwe ontwikkelingen in de gemeente in de gaten te houden zodat we ons eigen beleid daar op af kunnen stemmen.
Mogen we naar aanleiding van het aannemen van dit amendement door de raad er van uit gaan dat het nu in Amersfoort beleid is om culturele projecten te financieren uit andere bronnen dan die daarvoor vastgesteld zijn in de begroting?

Graag vernemen wij van u.

Vriendelijke groet

Prisca Maas
Harmen Zijp
Ron Jagers

ps. voor alle lezers die het amendement niet kennen: u treft het als bijlage aan.