De kunstenkaart van Amersfoort is een service van de Stichting StadsGalerij. De kaart geeft een overzicht van kunstenaars en hun podia — beeldend kunstenaars, theatermakers, muzikanten etcetera — en de basisvoorzieningen voor kunst. De kaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de kunstenaars. Wij zijn van mening dat de bezoeker zelf in staat is om een oordeel te vellen over het gebodene. En de bezoeker kan natuurlijk altijd te rade gaan bij deskundigen om hun oordeel aan te scherpen. Voor meer opvattingen over goede en slechte kunst in Amersfoort kunt u uw licht opsteken bij Radio Inconsequentas.

U krijgt op de kaart alle kunstinitiatieven, makers, instituten enzovoorts te zien. Om in dit woud toch ook de afzonderlijke bomen te vinden kunt u gebruik maken van het categorie-filter. U typt eerst uw eigen locatie in – dat zal ongetwijfeld Amersfoort zijn. Daarna geeft u aan binnen welke straal van uw locatie u wilt zoeken. Tot slot kunt u een keuze maken uit de categoriën. Klik op zoeken, et voilá.

Wij hebben in het overzicht ook kunstenaars opgenomen met een Amersfoortse hartslag. Dat zijn die kunstenaars die in het verleden wel verbonden waren met de stad, maar die om uiteenlopende redenen naar een andere stad zijn verhuisd. Uit het oog is voor ons niet gelijk uit het het hart.

Het kan zijn dat uw zoekopdracht leidt naar een plek met meerdere kunstenaars, bijvoorbeeld naar een atelierverzamelgebouw.. Dat betekent dat er op die plek, dicht bij elkaar meerdere hits zijn. Als u dan maximaal inzoomt op de kaart, dan verschijnen vanzelf de afzonderlijke ateliers.
De rode pin is het correspondentie-adres van de Stichting StadsGalerij. De resultaten worden vooralsnog met een blauwe pin aangegeven. In de toekomst krijgt iedere categorie een eigen pin(kleur) én kunt u zoeken op naam van de kunstenaar.

De kaart is nog in de opbouwfase. Hij is nog lang niet volledig (zo dat al kan). Weet je nog iemand of wil jij of jouw groep/instelling/organisatie ook op de kaart vermeld worden? Heb je aanvullende informatie of beeldmateriaal? Klik dan op aanmeldingsformulier.

 

In de loop van het jaar bouwen we verder aan het gebruiksgemak van de site.

Click 'Directions' button in selected location, enter origin address or use 'My location' button, then click 'Get directions' button.